Szakmai életrajz

Baktay Zelka Siklóson született 1969-ben. 1987-ben kitűnő eredménnyel érettségi vizsgát valamint óvónő és gyermekfelügyelő szakképesítést szerzett a Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskolában, tehát más ekkor elköteleződött a korosztály mellett, mellyel máig legszívesebben dolgozik. Egy későbbi tanulmányában “Csodák korának” nevezte az óvodások életszakaszát. Hamarosan a szakmához is megtalálta az utat, hiszen a POTE Pszichiátriai Klinika Pszichoterápiás Osztályán helyezkedett el nővérként. Munka mellett végezte az Egészségügyi Szakiskolát, 1992-ben szerzett kitűnő eredménnyel általános ápolói és általános asszisztensi szakképesítést. Még ebben az évben felvételt nyert az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pszichológia szakára. Budapesti megélhetését nagyrészt abból fedezte, hogy nővérként dolgozott a Tétényi úti Kórház Neurózis Osztályán, majd gyermekfelügyelői állást vállalt a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonban. Egy év után, kihasználva a lehetőséget, hogy a Janus Pannonius tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán is indult pszichológia szak, átiratkozott ide. 1994-től tanszéki demonstrátor volt egészen 1997-ig, amikor kitüntetéssel végzett. Fejlődéslélektant és személyiségpszichológiát oktatott. Emellett két éven át titkára volt a Pécsi Pszichológus Hallgatók Egyesületének.

Tanulmányai alatt is folyamatosan foglalkoztatta a "Csodák kora", OTDK dolgozatok, előadások és tankönyvfejezetek foglalkoztak a "Gyermekkori biológiai elméletekkel, négy-kilenc éves gyermekek magyarázataival a nemek közötti különbségekről, a fogantatásról és a születésről." és "A naiv anatómiákkal, azaz Öt-nyolc éves gyerekek belső testképével".

Még hallgatóként bekapcsolódott be 1995-ben az SOS Élet Telefonszolgálat munkájába. 1999-ig rendszeresen vállalt ügyleteket, ekkor Budapestre költözött. Ezért kénytelen volt lemondani a Pannonia Pszichiátriai Egyesület titkári tisztéről is, amit két évben látott el. Költözése vetett véget a mentálhigiénés képzésben vállalt rendszeres csoportvezetői munkájának is.

Művészetek iránti fogékonyságáról szakmailag először a Napút avagy Csontváry szinemorbográfiája című előadása tanúskodik, amelyet 1996-ban, az Első Pécsi Pszichológus Napok alkalmával tartott. Azóta is rendszeresen foglalkozik művészetpszichológiával, ugyanakkor aktív művész is, mesekönyvek és munkafüzetek sorának képi világát alkotta és alkotja folyamatosan, de ő végezte több UNESCO-kiadvány grafikai tervezését is. Nevéhez fűződik az 1998-as Budapesti Őszi Fesztivál legsikeresebb kiállításának, a Fül- és hallás bemutatónak rendezése. A tudományos igényű rendezvény több mint tízezer látogatót vonzott a Műegyetemre, jelentős nemzetközi visszhangot keltett.

Térjünk vissza azonban a szorosabb értelemben vett szakmához.

1997 tavaszán a pécsi Honvédkórház Pszichiátriai osztályán helyezkedett el pszichológusként. Ugyanott, ahol hallgatóként klinikai pszichológia gyakorlatát töltötte. Ősztől azonban felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Viselkedéstudományok PhD programjára. Témavezetője kezdetben Kállai János később Kóczán György. Előbb az SOS Szolgálathoz kötődő témán dolgozott, később azonban belátta a haj szimbolikájának fontosságát, felismerte a terület jelentőségét, feltáratlanságát, ezért döntött az új téma mellett. 2000 őszén készült el disszertációjával és tett summa cum laude eredménnyel szigorlatot.

A 2000-es év őszi szemeszterétől főállásban, tanársegédként dolgozik a mai ELTE PPK-n, ahol 1997-től óraadó volt, 2002 szeptemberétől 2006 őszéig pedig félállásban a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója is. Tanít általános pszichológiát, fejlődéslélektant, művészetpszichológiát, oktatja a kommunikáció pszichológiáját, tart pszichológiai tréningeket és speciálkollégiumokat, melyek témái: családi életciklusok, lélektani krízisek, nem-verbális kommunikáció, hajbeszéd. A pszichológus képzésben három személyközi pszichológiával foglalkozó tantárgy alapjait dolgozta ki Kommunikáció a családban, Pár- és családdinamika valamint Interperszonális diagnosztika címmel. Utóbbihoz egy egyetemi jegyzet is kapcsolódik Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata címmel.

Nemzetközi szakmai elismertségét a haj témájának köszönheti. 1999-ben tartotta első előadását More Hair More Wit címmel. Azóta tucatnyi előadást tartott itthon és külföldön, cikket jelentett meg hazai és külföldi kiadványokban. Ph.D. disszertációját is ebből írta. 2002. júniusa óta jogosult a Ph.D. cím viselésére. Hajbeszéd a munkacíme annak az ismeretterjesztő könyvnek, mely a tézisek hétköznapi életben és kapcsolatokban praktikusan használható változatát mutatja be.

Astra nevű belga juhászkutyájával három sikeres mentőkutya vizsgát tett, továbbá megszerezte a Máltai Szeretetszolgálatnál a mentőápolói képesítést. Így mint a Katasztrófakutya Egyesület tagja már részt vehet mentéseken. Ez a tevékenység töltheti be azt az űrt, amely akkor keletkezett, amikor kénytelen volt megválni az SOS Telefonszolgálattól.

2004-ben fejezte szakpszichológusi tanulmányait az ELTE BTK Pszichológiai Intézetének Tanácsadó Központjában. A képzési irány eldöntésében nagyban segítette, hogy akkor második éve sikeresen foglalkozott túlsúlyos emberekkel. Az első tudományos eredményeket a 2002-es Pszichológus Nagygyűlésen ismertette.

2005-ben a Rendőrtiszti főiskolán bűnmegelőzésből diplomázott. Ez a látszólagos kitérő volt az egyik legfontosabb lépés mediációs tevékenységéhez, melyet férjével együtt azóta nemcsak családokkal és párokkal folytat, de fiatalkorú áldozatok és családjaik számára is lehetővé teszi a múlt feldolgozását és a jövő felé fordulást.

2005-2006-os munkájának legjelentősebb újdonsága, hogy részt vett egy olyan Internetes teszt fejlesztésében, mely a terápiás és tanácsadói munkán túl a mindennapi életben is jól használható. A Pszichoteszt olyan objektíven működő pszichológiai vizsgáló rendszer, mely a személyiség jellemzőin túl a társas környezetet hatásainak és lehetőségeinek feltárására is alkalmas.

2007-ben megjelent egyik tanulmánya a Mesterkurzus Az önmagát kereső ember - Bűntudat és feloldozás című kötetében.

 

Vissza a kezdőlapra